خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت موتورجم البرز جهت تامین منافع تمامی ذی‌نفعان باهدف درک و برآورده سازی نیازمندی‌های و انتظارات مشتری و الزامات مقرراتی و قانونی، با ایجاد سیستم مدیریت کیفیت مطابق الگوی استاندارد ISO 9001:2015 سیاست‌های خود را به عنوان چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف سازمان به شرح ذیل بیان میدارد و کلیه مدیران و کارکنان شرکت ضمن آگاهی کامل از مفاد آن، تعهد خود را نسبت به حفظ و اجرای الزامات ISO 9001:2015 تداوم بخشند.  

  • افزایش کیفیت محصولات
  • نوآوری و پویایی در تولید محصولات
  • دستیابی به بازار فروش خارجی

مدیر عامل شرکت موتورجم البرز ضمن اجرای سیاست‌های فوق و بازنگری سالانه نظام مدیریتی مذکور، تعهد خود را نسبت به بهبود مستمر این سیستم اعلام می‌دارد. بدیهی است دستیابی به اهداف فوق از طریق آموزش مستمر و ارتقاء سطح آگاهی همکاران تحقق خواهد یافت و مدیریت شرکت انتظار دارد تمامی کارکنان با مشارکت و ایفای نقش خود در جهت اهداف فوق گام برداشته و موجب شکوفایی هرچه بیشتر سیستم مدیریت شوند.

شرکت موتور جم البرز